Kim jest broker ubezpieczeniowy?

Ubezpieczenie firmy – zadanie dla fachowca

Osoby odpowiedzialne za prowadzenie przedsiębiorstw stają przed trudną decyzją dotyczącą wyboru wariantu ubezpieczeń i koniecznością oceny potencjalnej ich skuteczności w wypadku zaistnienia sytuacji kryzysowej.

Zadaniem towarzystw ubezpieczeniowych jest przyjęcie na siebie konsekwencji finansowych strat, które powstają w wyniku realizacji ryzyka, odbywa się to jednak tylko w zakresie przewidzianym w warunkach umowy. W rezultacie -  sam fakt zawarcia umowy ubezpieczeniowej niczego nie gwarantuje. Kluczem do sukcesu jest solidna ocena ryzyka i uwzględnienie wszelkich możliwych sytuacji kryzysowych w polisie ubezpieczeniowej.

Jedną z możliwości uniknięcia błędów przy ustalaniu warunków umowy jest powierzenie obsługi ubezpieczeniowej swojego przedsiębiorstwa profesjonaliście – brokerowi ubezpieczeniowemu.


Kim jest broker Ubezpieczeniowy?

Broker ubezpieczeniowy jest niezależnym doradcą i pośrednikiem ubezpieczeniowym, niezwiązanym z żadnym towarzystwem ani zakładem ubezpieczeniowym. W rezultacie, broker pracuje ściśle w interesie klienta, oferując mu skuteczną ochronę ubezpieczeniową, dobrze dopasowaną do jego potrzeb. Warunkiem powodzenia znajomość rynku ubezpieczeniowego, jego aktualnej oferty i możliwości. Tego rodzaju wiedza jest domeną brokera ubezpieczeniowego.

Współpraca między brokerem a klientem oparta jest na pełnomocnictwie lub umowie (względnie obu tych dokumentach). Pełnomocnictwo umożliwia reprezentowanie Klienta w kontaktach z ubezpieczycielem w sprawach związanych z ubezpieczeniem oraz nadzór nad likwidacją ewentualnych szkód. W przypadku umowy zakres współpracy regulowany jest dowolnie.