Więcej o mnie

Samodzielną działalność brokera ubezpieczeniowego rozpocząłem w połowie roku 2000. Moja kariera w branży ubezpieczeniowej trwa już jednak ponad 20 lat, gdyż w październiku 1991 roku zacząłem działalność w charakterze agenta. Bardzo szybko, bo już w lutym 1993 roku związałem się z jedną z nielicznych jeszcze wówczas firm brokerskich działających w Polsce (a ściślej – w Poznaniu).To właśnie tam przez wiele lat zdobywałem wiedzę i praktyczne doświadczenie pracy brokera.

Zawód ten wzbudzał moje coraz większe zainteresowanie, a nawet entuzjazm. Ponieważ wcześniej ukończyłem studia magisterskie na Politechnice Poznańskiej, postanowiłem zgłębić teraz swoją wiedzę w nowej dziedzinie. Dlatego w latach 1995-1996 zostałem słuchaczem dwuletnich podyplomowych studiów w dziedzinie ubezpieczeń gospodarczych w Katedrze Ubezpieczeń Akademii Ekonomicznej w Poznaniu kierowanej przez nieżyjącego już obecnie Pana prof. Tadeusza Sangowskiego, będącego uznanym w Polsce, a także poza jej granicami autorytetem w dziedzinie ubezpieczeń. Poszerzyło to znacznie moje horyzonty, pomogło w nawiązaniu nowych, cennych kontaktów. Wreszcie w połowie 1998 roku przed Komisją Egzaminacyjną Państwowego Urzędu Nadzoru Ubezpieczeń w Warszawie zdałem egzamin brokerski.

Wkrótce przystąpiłem do tworzenia firmy brokerskiej w formie spółki, w której zostałem powołany na prezesa Zarządu. Szybko jednak przekonałem się, że jedynie samodzielny start w tym bardzo trudnym zawodzie daje gwarancje rzetelnej, zgodnej z zasadami etyki zawodowej brokera, obsługi klientów. Pomimo odważnego wyboru samodzielności, nie jestem jednak sam. Lata praktyki zaowocowały kontaktami z najlepszymi. Szybko więc doszło do podpisania umowy generalnej o współpracy z jedną z pierwszych polskich profesjonalnych firm brokerskich. Dało mi to ogromne, trudne wręcz do przecenienia możliwości obsługi klientów wg najlepszych standardów z możliwością konsultacji i wspólnej obsługi w najtrudniejszych i najbardziej skomplikowanych przypadkach.

Oprócz bieżącej działalności sensu stricte brokerskiej jestem aktywny również w obszarach działań pokrewnych, mających ścisły związek z dalszym rozwojem branży i koncepcji ubezpieczeń w Polsce. Wziąłem więc udział w tworzeniu Stowarzyszenia na Rzecz Ubezpieczeń Grupowych, które za cel postawiło sobie propagowanie ubezpieczeń na życie z funduszem emerytalnym, prowadziłem też działalność dydaktyczną prowadząc wykłady w przedmiocie „ubezpieczenia” w jednej z prywatnych szkół wyższych działających na terenie Wielkopolski. Dodatkowym, istotnym dla klienta czynnikiem zabezpieczenia podpisywanych za moim pośrednictwem umów ubezpieczeniowych jest fakt, że posiadam odpowiednie gwarancje właściwego prowadzenia swojej działalności w formie ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej brokera.