Zawód brokera

Kim jest broker Ubezpieczeniowy?

Broker ubezpieczeniowy jest niezależnym doradcą i pośrednikiem ubezpieczeniowym, niezwiązanym z żadnym towarzystwem ani zakładem ubezpieczeniowym. W rezultacie, broker pracuje ściśle w interesie klienta, oferując mu skuteczną ochronę ubezpieczeniową, dobrze dopasowaną do jego potrzeb. Warunkiem powodzenia znajomość rynku ubezpieczeniowego, jego aktualnej oferty i możliwości. Tego rodzaju wiedza jest domeną brokera ubezpieczeniowego.

Współpraca między brokerem a klientem oparta jest na pełnomocnictwie lub umowie (względnie obu tych dokumentach). Pełnomocnictwo umożliwia reprezentowanie Klienta w kontaktach z ubezpieczycielem w sprawach związanych z ubezpieczeniem oraz nadzór nad likwidacją ewentualnych szkód. W przypadku umowy zakres współpracy regulowany jest dowolnie.