Posiadane doświadczenie

 

  • Samodzielna działalność brokera ubezpieczeniowego od roku 2000
  • Wieloletnie doświadczenie w branży ubezpieczeń (od 1991 roku działalność w charakterze agenta)
  • Od 1993 roku współpraca z jedną z pierwszych na polskim rynku firm brokerskich

Potencjalne korzyści wynikające ze współpracy z Firmą Brokereską - Paweł Krzak

Oszczędności

Możliwość uzyskania znacznych oszczędności na kosztach ubezpieczeń m. in. poprzez zgłoszenie ryzyk in gremio, co jest nieosiągalne przy pojedynczym kontraktowaniu umów ubezpieczeniowych przez Ubezpieczającego.

Zarządzanie ryzykiem

Możliwość zarządzania ryzykiem ubezpieczeniowym przez Ubezpieczającego w połączeniu ze stałym monitorowaniem całości obsługiwanych ryzyk, w tym zmian stanów majątkowych.

Nadzór

Wprowadzenie stałego, kompetentnego nadzoru nad formułowaniem, wnoszeniem i terminową realizacją roszczeń odszkodowawczych (z obsługiwanego portfela polisowego).

Informacja

Stała, pełna i aktualna informacja dla Ubezpieczającego na temat stanu ochrony ubezpieczeniowej – niezbędna w procesach decyzyjnych.

Informacja o rynku

Bieżąca informacja na temat stanu rynku ubezpieczeniowego w Polsce (w tym sytuacji finansowej zakładów ubezpieczeń, pojawiających się na rynku produktów ubezpieczeniowych, które mogą być przedmiotem zainteresowania Ubezpieczającego).

Jednolity zakres ochrony

Ujednolicenie zakresu posiadanej ochrony ubezpieczeniowej dla Ubezpieczającego przy jednoczesnym zachowaniu stanu ochrony dla ryzyk specyficznych.